НОВИНИ / Внедряване на система за управление на бизнеса ERP

Внедряване на система за управление на бизнеса ERP
15/11/2010

През 2007 година фирмата стартира внедряването на ERP система (Enterprise Resource Planning), Софтуерът, специално адаптиран към нуждите на производството ни, освен че се използва за контролни и статистически функции, допринася и за по-организираното и бързо протичане на процесите. Предимствата на системата са в комплексно решение за управление и анализ на бизнеса. Системата обхваща ВСИЧКИ процеси в стопанското предприятие, производство, дистрибуцията, човешките ресурси, връзките с клиентите и доставчиците, финансиите и счетоводството и работните процеси.

 

Close